1. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο δικτυακό τόπο της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι αφορούν μόνο στην ανάγνωση κι ενημέρωση του κοινού του δικτυακού τόπου και της Ομοσπονδίας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μορφοποίηση ή η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση συνόλου ή μέρους του υλικού (κειμένων, φωτογραφιών, video clips κλπ) που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη άδεια της Ομοσπονδίας.
2. Ακόμα και σε περίπτωση που δοθεί, από την Ομοσπονδία, άδεια σε τρίτους για αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μορφοποίηση ή η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση συνόλου ή μέρους του υλικού αυτού, θα πρέπει αυτοί να αναφέρουν εμφανώς και ξεκάθαρα ως πηγή και αναφορά την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι καθώς και ότι δεν εκπίπτουν οικονομικά ή εμπορικά συμφέροντα από την αναπαραγωγή αυτή, για τα οποία δεν είναι ενήμερη η Ομοσπονδία. Αν κάτι από τα παραπάνω δεν τηρηθεί, η Ομοσπονδία θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διασφαλίσει τα δικαιώματά της.
3. Απόψεις που εκφράζονται από τους επισκέπτες ή/και τα μέλη του Φόρουμ του δικτυακού τόπου της Ομοσπονδίας, δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με την επίσημη γραμμή ή τις απόψεις της ίδιας της Ομοσπονδίας πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Η Ομοσπονδία σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ανάρμοστη συμπεριφορά μέλους ή μελών του Φόρουμ της, αλλά μπορεί πάραυτα να διακόψει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους ή μελών του Φόρουμ, των οποίων η συμπεριφορά κριθεί προσβλητική ή υβριστική προς τα υπόλοιπα μέλη. Η Ομοσπονδία έχει φροντίσει ώστε κάθε μέλος ή επισκέπτης πριν την είσοδό του στο Φόρουμ να έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, έχοντας ανακοινώσει την οδηγία αυτή σε πολλαπλά σημεία πρόσβασης στο Φόρουμ, μέσα στο δικτυακό της τόπο.
4. Η Ομοσπονδία είναι υπεύθυνη για την ορθότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο δικτυακό της τόπο, πλην της περίπτωσης του Φόρουμ, όπου υπεύθυνος είναι αποκλειστικά κάθε επισκέπτης ή μέλος, για οποιαδήποτε πληροφορία ανακοινώσει ή συμπεριφορά αναπτύξει.