Στην κλήρωση του 8ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος μπάσκετ με καρότσι, της απενημήθηκε το δίπλωμα της και το σήμα της και πλέον μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα της σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως η ΟΣΕΚΚ δεν σταματάει εδώ.

Ήδη ο Σπύρος Σπύρου αναμένει και αυτός από την Ευρωπαϊκή Ζώνη της IWBF να του οριστεί που θα δώσει εξετάσεις, προκειμένου να αποκτήσει τον τίτλο του Διεθνή Classifier.

Η ταξινόμηση των αθλητών από Διεθνή Classifier θα βοηθήσει αρκετά στην ανάπτυξη του αθλήματος, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον αμφιβολίες από κανέναν για το classification του κάθε αθλητή αλλά και ούτε θα χρειστεί οι αθλητές να επανεξετάζονται όταν πρόκειται για διεθνείς αγώνες.