Ποντιακός

Προπονητής: Μιχάλης Ελευθεριάδης

 ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ  CL  2010
 Ελευθεριάδης  Μιχάλης  2.5
 Ασήκ – Αμέτ  Σενόλ  3.5  3.0
 Κουβάτσιος  Σωκράτης  4.0
 Μπαροπτές  Παρασκευάς  3.5
 Δεληγιάς  Σταύρος  2.5
 Αρβανίτης  Δημήτρης  2.5
 Κοσμίδης  Δημήτρης  4.5  4.0
 Αληόγλου  Ρεφίκ  2.5  2.0