Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι – Γενική Συνέλευση

Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2014 11:10

Ώρα για απολογισμό της χρονιάς που έφυγε, για την ΟΣΕΚΚ. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπάσκετ με αγωνιστικό αμαξίδιο το Σάββατο 05/04 (11:00), καλεί τα σωματεία μέλη της σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση. Μεγάλο μέρος της συνάντησης θα απασχολήσει και η πρόσφατη απόφαση της πολιτείας για μείωση της επιχορήγησης της Ομοσπονδίας.

Τα θέματα της Συνέλευσης είναι:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα εργασιών της Γεν. Συνέλευσης.

2. Τροποποίηση διατάξεων καταστατικού Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και έγκριση τους σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

3. Ανακοίνωση Οικονομικού Απολογισμού από 01/01/2013 έως 31/12/2013 και Ισολογισμού από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

4. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

5. Ανακοίνωση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

6. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εκθέσεων οικονομικού και διοικητικού απολογισμών από 01/01/2013 έως 31/12/2013 καθώς και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 και ψηφοφορία για έγκριση τους και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

7. Ανακοίνωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και έγκριση του.

8. Έγκριση κανονισμού μεταγραφών.

9. Ενημέρωση και συζήτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα (06/04) την ίδια ώρα.