Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι – Γενική Συνέλευση

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2013 12:23

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο (11:00) η Τακτική Απολογιστική Γενική συνέλευση της ΟΣΕΚΚ. Θέματα τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση είναι:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα εργασιών της Γεν. Συνέλευσης.

2. Ανακοίνωση Οικονομικού Απολογισμού από 01/09/2012 έως 31/12/2012 και  Ισολογισμού από 01/01/2012 έως 31/12/2012.

3. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. από 01/09/2012 έως 31/12/2012.

4. Ανακοίνωση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 01/09/2012 έως 31/12/2012.

5. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εκθέσεων οικονομικού και διοικητικού απολογισμού από 01/09/2012 έως 31/12/2012 καθώς και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 και ψηφοφορία για έγκριση τους και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

6. Ανακοίνωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Σε περίπτωση ΜΗ επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την επόμενη ημέρα, ήτοι την 31η Μαρτίου 2013, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.