Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι – Η ώρα του απολογισμού

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2012 17:26

Στις 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική απολογιστική γενική συνέλευση της ΟΣΕΚΚ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα και με την απόφαση της 2ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, στις 18 Φεβρουαρίου, καλούνται τα σωματεία – μέλη της ΟΣΕΚΚ δια των νομίμων αντιπροσώπων τους σε ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Stanley, Οδυσσέως 1, Πλατεία Καραϊσκάκη) στις 17 Μαρτίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα εργασιών της Γεν. Συνέλευσης.
  2. Ανακοίνωση Οικονομικού Απολογισμού από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και Ισολογισμού από 01/01/2011 έως 31/12/2011.
  3. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. από 01/01/2011 έως 31/12/2011.
  4. Ανακοίνωση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/12/2011.
  5. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εκθέσεων οικονομικού και διοικητικού απολογισμού από 01/01/2011 έως 31/12/2011 καθώς και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 και ψηφοφορία για έγκριση τους και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
  6. Ανακοίνωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Σε περίπτωση ΜΗ επιτεύξεως της προβλεπόμενης στο νόμο και το Καταστατικό, της ΟΣΕΚΚ, απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την επόμενη ημέρα, ήτοι την 18η Μαρτίου 2012, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.