Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι – Διευκρινήσεις άρθρου 31

Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2007 05:16

Ενημέρωση των Σχολίων και Διευκρινήσεων του Άρθρου 31.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι θέση της Τεχνικής Επιτροπής ότι η Ανύψωση των Πίσω Τροχών από το Δάπεδο, προερχόμενη από σημαντικές επαφές με τον αντίπαλο, προκαλεί ένα σημαντικό αριθμό παραβιάσεων που σφυρίζονται ως προσωπικά σφάλματα όταν καταλογίζονται. Έχει υπολογιστεί ότι πολλοί διαιτητές σφυρίζουν αυτές τις “τυχαίες επαφές” και καταλογίζουν κατ’ ελάχιστο αυστηρές ποινές.

Πρόθεση του Κανονισμού δεν είναι να μειώσει τις ποινές της παράνομης ανύψωσης των πίσω τροχών από το έδαφος, ενώ τα δύο χέρια δεν είναι σε επαφή με τους πίσω τροχούς, όταν η επαφή είναι σημαντική. Αυτού του είδους η επαφή πρέπει να καταλογίζεται ως προσωπικό σφάλμα.
Εάν η επαφή γίνεται από την επιτιθέμενη ομάδα εναντίον της αμυνόμενης, τότε οι διαιτητές πρέπει να αναλογίζονται εάν αυτή είναι σοβαρή. Εάν σύμφωνα με τη γνώμη του διαιτητού, σε αυτή την περίπτωση έχει διαπραχθεί σοβαρή επαφή, τότε θα πρέπει να καταλογίζεται και η ανύψωση των πίσω τροχών από το έδαφος που ακολουθεί την επαφή, αποτελεί γενικά αποτέλεσμα της επαφής, θεωρείται ως δευτερευούσης σημασίας και θα πρέπει να αγνοείται.
Σε όλες τις καταστάσεις που απαριθμώνται στη συνέχεια, και τα δύο χέρια απομακρύνθηκαν από τις πίσω τροχοί.

Κατάσταση 1: Ο A4 προσπαθώντας να ανακτήσει μια “χαμένη” μπάλα από το δάπεδο, κλίνει προς τα εμπρός και αγγίζει τη μπάλα και οι δύο πίσω τροχοί του ανυψώνονται από το δάπεδο. Θα πρέπει να καταλογιστεί μία παραβίαση στον Α4; ΝΑΙ

Κατάσταση 2: Ο A4 έχοντας την κατοχή της μπάλας, έρχεται σε επαφή με τον συμπαίκτη του A5 και οι δύο πίσω τροχοί του A4, ανυψώνονται από το δάπεδο. Θα πρέπει να καταλογιστεί μία παραβίαση στον Α4; ΝΑΙ

Κατάσταση 3: Ο A4 με την κατοχή της μπάλας έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο B4 και οι δύο πίσω τροχοί του A4, ανυψώνονται από το δάπεδο. Η επαφή δεν είναι αρκετά σημαντική ώστε να θεωρηθεί σφάλμα. Θα πρέπει να καταλογιστεί μία παραβίαση στον Α4; ΝΑΙ

Κατάσταση 4: Ο A4 με την κατοχή της μπάλας έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο B4 και οι δύο πίσω τροχοί του A4, ανυψώνονται από το δάπεδο. Η επαφή είναι σημαντική. Οι διαιτητές θα καταλογίσουν ένα προσωπικό σφάλμα στον Α4; ΝΑΙ (η ανύψωση των πίσω τροχών από το δάπεδο, που είναι γενικά ένα αποτέλεσμα της επαφής, θεωρείται δευτερευούσης σημασίας και πρέπει να αγνοηθεί).

Κατάσταση 5: Ο A4 προσπαθώντας να ντριμπλάρει (play the ball) (τη μπάλα) έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο B4 και οι δύο πίσω τροχοί του A4, ανυψώνονται από το δάπεδο. Η επαφή είναι σημαντική. Οι διαιτητές θα καταλογίσουν ένα προσωπικό σφάλμα στον Α4; ΝΑΙ (η ανύψωση των πίσω τροχών από το δάπεδο, που είναι γενικά ένα αποτέλεσμα της επαφής, θεωρείται δευτερευούσης σημασίας και πρέπει να αγνοηθεί).

Κατάσταση 6: Όντας δεμένος στο αμαξίδιό του, οι πίσω τροχοί του A4 ανυψώνονται από το δάπεδο στη διάρκεια ενός σουτ, μίας διεκδίκησης ριμπάουντ, μίας πάσας, ενός “κοψίματος” πάσας ή σουτ, από έναν αντίπαλο. Θα πρέπει οι διαιτητές να καταλογίσουν μία τεχνική ποινή στον A4; ΝΑΙ

Κατάσταση 7: Ο A4 γέρνει (tilt) στον ένα πίσω τροχό και το ένα εμπρός ροδάκι, ενώ σουτάρει και με τα δύο χέρια στην μπάλα. Οι διαιτητές θα θεωρήσουν την προσπάθεια του A4 νόμιμη; ΝΑΙ

Κατάσταση 8: Ο A4 γέρνει (tilt) στον ένα πίσω τροχό και το ένα εμπρός ροδάκι, ενώ παίρνει το ριμπάουντ με τα δύο χέρια. Οι διαιτητές θα θεωρήσουν την προσπάθεια του A4 νόμιμη; ΝΑΙ

Κατάσταση 9: Ο D4, κρατώντας τον ένα μεγάλο τροχό με το ένα χέρι, ανυψώνει και τους δύο πίσω τροχούς από το δάπεδο και γέρνει στους δύο μπροστινούς τροχούς ενώ αμύνεται με το βραχίονα προτεταμένο στον Α4. Οι διαιτητές θα θεωρήσουν την προσπάθεια του A4 νόμιμη; ΝΑΙ