Επιτροπές

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ΟΣΕΚΚ οι διοικητικές επιτροπές ορίζονται ως εξής:

Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου
Πρόεδρος: Γιώργος Κουνιάς
Αντιπρόεδρος: Θανάσης Βίγλας
Γ. Γραμματέας: Χρήστος Καλούδης

Επιτροπή Classification
Πρόεδρος: Μάρκος Σγάντζος
Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Κοντοδήμος
Γ. Γραμματέας: Γιώργος Κουνιάς

Επιτροπή Εθνικών ομάδων
Πρόεδρος: Γρηγόρης Κοντοδήμος
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Βιζικίδης
Γ. Γραμματέας: Δημήτρης Τσιακμάκης

Επιτροπή Μεταγραφών
Πρόεδρος: Θανάσης Βίγλας
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κουνιάς
Γ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κατσιλιέρης – Θανάσης Πατέρας – Μάρκος Σγζάντζος

Τεχνική Επιτροπή
Πρόεδρος: Δημήτρης Τσιακμάκης
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Καρνιαβούρας
Γ. Γραμματέας: Γιώργος Κόνσουλας

Επιτροπή ορισμού διαιτητών
Πρόεδρος: Σπύρος Τσούντσουρας
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καλούδης
Γ. Γραμματέας: Ιωάννης Στούμπος

Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας
Πρόεδρος: Γιώργος Κουνιάς
Αντιπρόεδρος: Σπύρος Τσούντσουρας
Γ. Γραμματέας: Αδριανός Παυλόπουλος

Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων
Πρόεδρος: Χρήστος Καλούδης
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Μπίκας
Γ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κατσιλιέρης

Επιτροπή (Marketing  – Ευρωπαϊκά Προγράμματα)
Πρόεδρος: Γιώργος Καρνιαβούρας
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καλούδης
Γεν. Γραμματέας: Αναστασία Κορινθίου

Επιτροπή Κοινωνικού Προφίλ
Πρόεδρος: Γρηγόρης Κοντοδήμος
Αντιπρόεδρος: Σοφοκλής Αλέπης
Γεν. Γραμματέας: Μάρκος Σγάντζος

Επιτροπή Δημ. Σχέσεων & Ηλεκτρ. Τύπου
Πρόεδρος: Δημήτρης Τσιακμάκης
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Κορινθίου
Γεν. Γραμματέας: Γιούλα Σερούκα