Δωδεκάνησος

Προπονητής: Μιχάλης Χατζηδημητρίου

 ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ  CL
 Μιχαήλου  Χρήστος  3.0
 Αναγνώστης  Σπύρος  3.5
 Χαμάντι  Ατνάν  4.5
 Στεφάνου  Λουκάς  2.0
 Χατζηδημητρίου  Μιχάλης  1.5
 Τσιγκόλης  Μιχάλης  4.5
 Μεταξενίου  Σταύρος  1.0
 Καρατζιάς  Σάββας  1.5
 Μούνδρος  Νίκος  2.0
 Σπαχίου  Διονύσης  4.5
 Τσιβγούλης  Νίκος  1.5
 Παππάς  Χρυσοβαλάντης  4.0
 Καραγιάννης  Νίκος  4.5
 Στυλιανακάκης  Μανώλης  1.5
 Καλούδης  Κωνσταντίνος  3.5
 Χωραφίτης  Βενιζέλος  2.5