Δηλώστε συμμετοχή

Σε δύο εβδομάδες το κέντρο της Αθήνας θα φιλοξενήσει το 1ο 3Χ3 FIBA Endorsed Event και η ΟΣΕΚΚ θα συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν παρακάτω και να κατοχυρώσουν μια θέση στο τουρνουά.

Όροι Συμμετοχής:

  • Οι αθλητές αναγνωρίζουν και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι ο «Συμμετέχων» θα συμμετάσχει στο πλαίσιο της εκδήλωσης σε δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους σοβαρού τραυματισμού. Ο αθλητής αναλαμβάνει προσωπικά και απεριόριστα την ευθύνη για οποιαδήποτε μερική και ολική ζημιά ή βλάβη προκύψει.
  • Παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης (ενδεικτικά λόγω θανάτου, βλάβης του σώματος ή της υγείας ή βλάβη της περιουσίας) ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, και τις οποίες ενδέχεται ο «Συμμετέχων» ή οποιοσδήποτε συγγενής του να διεκδικήσει εις βάρος της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.
  • Επίσης, αναγνωρίζεται και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να προκύψει και οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος, που δεν είναι γνωστός στους Διοργανωτές ή στον «Συμμετέχοντα», ατομικά ή όπως αυτός εκπροσωπείται ή που δεν μπορεί να προβλεφθεί επί του παρόντος σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας.
  • Δηλώνει και αναγνωρίζει ότι ο «Συμμετέχων» βρίσκεται σε άριστη υγεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένας περιορισμός σχετικά με την φυσική ου κατάσταση και υγεία που να παρεμποδίζει την συμμετοχή του στην Εκδήλωση.
  • Χορηγεί στους οργανωτές τη ρητή συγκατάθεση του προκειμένου να παρασχεθεί στον «Συμμετέχοντα» επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Ο.Σ.Ε.Κ.Κ: 210 7567410 (09.00-17.00), 210 7567414 (09.00-17.00)

Email: osekk@osekk.gr, osekk@otenet.gr