Γενική Συνέλευση και εκλογές

Σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση καλεί τα σωματεία μέλη της η ΟΣΕΚΚ, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου (11:00), στο ξενοδοχείο Stanley.

Τα θέματα της Γ.Σ. θα είναι:

  • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα εργασιών της Γεν. Συνέλευσης.
  • Ανακοίνωση Οικονομικού Απολογισμού από 01/01/2016 έως 31/10/2016.
  • Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. από 01/01/2016 έως 31/10/2016.
  • Ανακοίνωση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/10/2016 καθώς και συνολικά για ολόκληρο το χρονικό διάστημα θητείας της απερχόμενης διοικήσεως δηλαδή για το διάστημα 08/09/2012 – 30/11/2016.
  • Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εκθέσεων οικονομικού και διοικητικού απολογισμών προς έγκριση τους και απαλλαγής του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης.
  • Εκλογή δύο (2) τακτικών μελών και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για την Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας αρχαιρεσιών (το τρίτο μέλος θα είναι δικαστικός λειτουργός ο οποίος και θα προεδρεύει της επιτροπής).
  • Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη επτά (7) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών για το νέο Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και για τετραετή θητεία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
  • Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών για τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και για τετραετή θητεία, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.

Σε περίπτωση ΜΗ επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την επόμενη ημέρα, ήτοι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.