Αστέρας Ολυμπιακού Χωριού

Προπονητής: Φίλιππος Δημόπουλος

 ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ  CL  2010
 Μέργος  Κώστας  1.0
 Γαλάτση  Ειρήνη  3.5
 Αθανασόπουλος  Παναγιώτης  4.0
 Κιόσης  Παναγιώτης  3.0
 Γκόρος  Γιάννης  1.5
 Λαμέ  Χαράλαμπος  1.0
 Έλντον  Γκοτζαράι  2.5  2.0
 Ζαπάρτας  Ζήσης  4.5
 Δημόπουλος  Φίλιππος  4.5